Monitor Księgowego 1/2023, data dodania: 16.12.2022

Do kiedy należy zapłacić ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się termin wpłaty ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał roku podatkowego. Po zmianie należy go wpłacać do 20 stycznia następnego roku. Nowy termin nie znajduje zastosowania do ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał 2022 r. Podatnicy mogą go zapłacić na dotychczasowych zasadach, czyli do końca lutego 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy termin wpłaty ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał roku podatkowego. Podatnicy muszą go wpłacać do 20 stycznia następnego roku, a nie jak to było dotychczas  - do końca lutego następnego roku. Wprowadzenie tej zmiany oznacza, że termin na wpłatę ryczałtu należnego za grudzień/ostatni kwartał znacznie się skrócił.

Termin wpłaty ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał 2022 r.

W związku z wprowadzoną zmianą ustawodawca zdecydował się wydać przepis przejściowy, w którym uregulował zasady wpłacania ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał 2022 r. Wynika z niego, że ryczałt ten należy wpłacić na dotychczasowych zasadach, czyli do końca lutego 2023 r. Przy czym obowiązku wpłaty ryczałtu w tym terminie nie mają podatnicy, którzy na 2022 r. wybrali opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym, i zdecydują się skorzystać z możliwości zmiany tej formy opodatkowania na skalę podatkową, a zawiadomienie w tej sprawie (czyli zeznanie PIT-36) złożą przed końcem lutego 2023 r.

Powyższe oznacza, że po raz pierwszy podatnicy zapłacą ryczałt w nowym terminie w przypadku ryczałtu za grudzień i czwarty kwartał 2023 r.

 

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540

  • art. 30 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT, redaktor "MONITORA księgowego"

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK