Wideoszkolenie

Umowa o pracę 2023

Wideo
Czas: 1 godzina 19 minut 22 sekund
Data dodania: 2022-12-22
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
UWAGA!
Przepisy weszły w życie 26 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów Kodeksu pracy już z początkiem 2023 r. umowa o pracę będzie miała nową treść. W przepisach zabraknie jednak wzoru nowej umowy o pracę, co oznacza, że każdy pracodawca będzie musiał opracować go sam. Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe wzory umów o pracę, których sposób wypełniania zostanie szczegółowo omówiony w trakcie spotkania.
Szkolenie jest skierowane zarówno do pracowników działów kadr i HR firm sektora prywatnego, jak i jednostek budżetowych.

W programie szkolenia:
1. Konieczność stworzenia nowego wzoru umowy o pracę – wzór z omówieniem dla uczestników szkolenia!
2. Zmiana długości umowy na okres próbny – rewolucyjne rozwiązania – wzory nowych zapisów w umowie!
3. Umowa na czas określony celem zastępstwa pracownika – wzory nowych zapisów w umowie!
4. Możliwość wydłużenia okresu próbnego w przypadku nieobecności pracownika w pracy
5. Nowy obowiązek przy zawieraniu umów na okres próbny wskazania długości późniejszej umowy na czas określony
6. Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika w nowych umowach o pracę, by nie na razić się na odpowiedzialność przed PIP?
7. Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
8. Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy?
9. Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, dzień rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne?
10. W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?
11. Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenia w umowie o pracę?
12. Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach!
13. Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?
14. Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy? – częste błędy w umowach
15. Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?
16. Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?
17. „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?
18. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 19 minut 22 sekund
Data dodania: 2022-12-22
Aktualny: tak

Autor

Aleksander Kuźniar

 

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor S.A. od 2009 r. do 2022 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK