Biuletyn VAT 11/2022, data dodania: 08.11.2022

Czy można korygować dane nabywcy, wystawiając fakturę korygującą do zera, i jak zapisać taką korektę w JPK_V7

PROBLEM

Na wystawionej fakturze popełniłam błąd w nazwie i numerze NIP nabywcy. Czy mogę skorygować te dane, wystawiając fakturę korygującą "do zera"?

RADA

W przedstawionej sytuacji nie może Pani wystawić faktury korygującej "do zera". Błąd w nazwie i NIP nabywcy może Pani poprawić fakturą korygującą, która będzie korygowała tylko dane nabywcy. Korekty może dokonać również nabywca, wystawiając notę. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W przedstawionym stanie faktycznym nie może Pani wystawić faktury korygującej "do zera". Taką fakturę podatnik może wystawić tylko wtedy, gdy nie doszło do dokonania dostawy lub wykonania usługi dla podatnika wskazanego w fakturze (faktura wystawiona na inny podmiot).

Jak poprawić błędy w danych nabywcy

Błędne dane nabywcy, takie jak np. jego nazwa czy NIP, mogą zostać skorygowane:

  • notą korygującą - do wystawienia tego rodzaju dokumentu uprawniony jest nabywca, który w nocie powinien podać swoją prawidłową nazwę i NIP, a następnie przekazać ją Pani do akceptacji (zob. art. 106k ustawy o VAT), albo
  • zwykłą fakturą korygującą - taką fakturę może wystawić tylko Pani jako sprzedawca; na fakturze korygującej powinna zostać wskazana prawidłowa nazwa i NIP nabywcy.

Zakaz korygowania błędów dotyczących danych nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej do "zera", lecz jedynie w drodze zwykłej faktury korygującej, potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO) Dyrektor KIS stwierdził, że:

(...) w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np. zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w zakresie korekty NIP a dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie, gdyż zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia, to powinni Państwo wystawić fakturę korygującą. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury przez Państwa nie powinno polegać na jej "wyzerowaniu", lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi.

Skorygowanie faktury do zera jest zasadne, gdy faktura została wystawiona na podmiot, który nie nabył towarów ani usług.

Ważne

Skorygowanie faktury do zera jest zasadne, gdy faktura została wystawiona na podmiot, który nie nabył towarów ani usług, czyli nie doszło do sprzedaży.

Jak wpisać do JPK_V7 fakturę korygującą wystawioną w związku z błędami w danych nabywcy

Błąd w nazwie i NIP nabywcy oznacza konieczność korekty części ewidencyjnej JPK_V7. Będzie tak w sytuacji, gdy stwierdziła Pani błąd po złożeniu pliku JPK_V7, w którym wykazała błędną fakturę pierwotną. W takim przypadku powinna Pani:

  • wysłać korektę pliku JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od czynności udokumentowanej błędną fakturą; przy czym należy skorygować tylko część ewidencyjną; część deklaracyjna nie wymaga korekty,
  • w wysłanej korekcie wystornować błędną fakturę pierwotną oraz ująć fakturę korygującą, która zawiera prawidłowe dane nabywcy wraz z numerem faktury pierwotnej.

Obecnie, składając korektę części ewidencyjnej JPK_V7, nie trzeba składać czynnego żalu.

Korektę okresów rozliczeniowych od października 2020 r. do grudnia 2021 r. należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). Natomiast korekty okresów od stycznia 2022 r. należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2). W polu CelZlozenia wybieramy 2.

 

Podstawa prawna:

  • art. 106j, art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO)

Katarzyna Wojciechowska

ekspert w zakresie VAT

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK