Biuletyn VAT 7/2022, data dodania: 07.07.2022

Jakie informacje powinna zawierać faktura i korekta faktury zaliczkowej VAT marża

PROBLEM

Przy sprzedaży usług turystycznych stosujemy procedurę VAT marża. Zdarza się nam pobrać zaliczkę, którą dokumentujemy fakturą, gdy nabywcą jest firma. Czasami mają miejsce zwroty zaliczek, gdy impreza nie dojdzie do skutku. Jakie elementy powinna zawierać taka faktura zaliczkowa i jej korekta?

RADA

Faktura zaliczkowa powinna mieć takie same elementy jak "normalna" faktura VAT marża. Dodatkowo powinna zawierać informacje o zamówieniu. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku faktury korygującej. Musi jednak uwzględniać specyfikę faktur VAT marża.

UZASADNIENIE

Z art. 119 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Możliwość skorzystania z tej szczególnej procedury opodatkowania VAT pozwala sprzedawcy naliczyć niższą kwotę VAT należnego niż w przypadku stosowania zasad ogólnych. Podstawę opodatkowania stanowi jedynie marża netto, która naliczana jest w określony w ustawie sposób przez sprzedawcę. W przypadku otrzymania zaliczki na przyszłą usługę turystyczną opodatkowaną w procedurze VAT marża powstaje również obowiązek podatkowy w odniesieniu do otrzymanej kwoty zaliczki. Jest tak, mimo że często podatnicy nie znają wszystkich kosztów.

Dlatego podatnik powinien wystawić fakturę zaliczkową, chyba że nabywcą jest osoba prywatna, która nie żąda faktury. Fakturę wystawia się najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłacono zaliczkę.

Przykład

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi biuro podróży. Usługi są opodatkowane na zasadzie VAT marża. W lutym spółka otrzymała zaliczkę na wycieczkę, która miała się odbyć w czerwcu. Nabywcą była inna firma. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona najpóźniej 15 marca.

 

Elementy faktur zaliczkowych VAT marża

Podatnik świadczący usługę turystyczną, jeśli otrzyma zaliczkę i jeśli jest zobowiązany do wystawienia faktury lub chce to zrobić, to wystawiając fakturę zaliczkową musi uwzględnić specyfikę faktur VAT marża. Na fakturach VAT marża, w tym dokumentujących zaliczki, nie zamieszczamy wszystkich danych, tj. ceny netto, stawki VAT, kwoty VAT. Nie podajemy także wartości marży, która podlega opodatkowaniu.

Tym samym na fakturze VAT marża znajduje się jedynie kwota całkowitej sprzedaży. W przypadku faktury zaliczkowej będzie to kwota zaliczki brutto, bez wskazania kwoty i stawki podatku. Dodatkowo taka faktura powinna zawierać oznaczenie "procedura VAT marża dla biur podróży".

Powstaje pytanie, czy taka faktura powinna zawierać również dodatkowe informacje, które są obowiązkowe dla faktur zaliczkowych, gdy transakcja jest rozliczana na zasadach ogólnych. Przepisy nie nakazują zamieszczania takich danych, ale z powodu braku szczegółowych regulacji dotyczących zaliczkowych faktur VAT marża należy zarekomendować wskazywanie danych dotyczących zamówienia lub umowy, a w szczególności nazwy usługi i wartości całego zamówienia.

Gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny, to na fakturze ostatecznej należy zawrzeć numer faktury zaliczkowej.

Faktura korygująca wystawiona do faktury zaliczkowej VAT marża

Po otrzymaniu zaliczki często z różnych przyczyn należy ją zwrócić, np. w przypadku gdy usługa turystyczna nie doszła do skutki.

W związku ze zwrotem zaliczki należy wystawić fakturę korygującą, jeśli otrzymanie zaliczki było dokumentowaną fakturą zaliczkową. Podatnik, wystawiając faktury korygujące dotyczące faktur zaliczkowych, powinien stosować zasady ogólne, z uwzględnieniem jednak specyfiki transakcji opodatkowanych w procedurze VAT marża. Czyli na fakturze korygującej również nie wykazujemy kwoty podatku ani kwoty marży.

Dlatego taka faktura korygująca powinna zawierać:

  • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
  • datę wystawienia korygowanej faktury,
  • numer korygowanej faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usługi oraz ich adresy,
  • numer NIP sprzedawcy,
  • numer NIP nabywcy, jeśli jest podatnikiem VAT,
  • informację, jaką czynność dokumentowała faktura pierwotna (np. zaliczka na wycieczkę),
  • kwotę zaliczki objętą korektą.

Można także zawrzeć oznaczenie "KOREKTA" lub "FAKTURA KORYGUJĄCA" oraz podać przyczynę korekty.

Rozliczenie faktur korygujących, które dokumentują zwrot zaliczki, jest uzależnione od ustalenia warunków korekty i ich spełnienia (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Dotyczy to jednak korekt do faktur z naliczonym VAT. Dlatego te zasady nie mają zastosowania. Przyjmuje się, że w takim przypadku korekta powinna być dokonana na bieżąco, w miesiącu, w którym powstała przyczyna korekty, czyli zwrot zaliczki.

 

Podstawa prawna:

  • art. 19a ust. 8, art. 106e ust. 2, art. 106j, art. 119 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301

Tomasz Burchard

doradca podatkowy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK