Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2016, data dodania: 18.01.2016

5 stycznia 2016 r.

Zmiany w metodach badań pracowników na zawartość alkoholu w organizmie

ZMIANY 2016

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mogą żądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Badanie przeprowadza wówczas uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, a zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. W rozporządzeniu Minister Zdrowia wskazał, że badania stanu trzeźwości obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi (pominięto metodę polegającą na badaniu moczu). Za miarodajne będzie uznawane wyłącznie badanie przeprowadzane przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu (zrezygnowano z badania wydychanego powietrza za pomocą probierza trzeźwości).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie - Dz.U. z 21 grudnia 2015 r., poz. 2153

Oprac. Anna Seroczyńska

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK