Wideoszkolenie

Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami

Wideo
Czas: 58 minut 11 sekund
Data dodania: 2022-10-06
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Cudzoziemców można zatrudniać na etacie lub zawierać z nimi umowy cywilnoprawne. W przypadku tych ostatnich problematyczne stają się rozliczenia – mamy bowiem do czynienia z dwoma odmiennymi zasadami naliczania podatku – część umów rozliczana jest na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), a część ryczałtowo. Same umowy cywilnoprawne też mogą mieć różną postać (zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski itp.). Podczas szkolenia dowiesz się, jak poprawnie zawierać i rozliczać umowy z cudzoziemcami.
Problematyka omawiana podczas szkolenia dotyczy zarówno firm, jak i jednostek budżetowych.

Program szkolenia:
1. Umowa o pracę a umowa zlecenia
2. Dzieło a zlecenie
3. Forma i język umowy
4. Legalizacja pracy
5. Wysokość wynagrodzenia
6. Liczba godzin pracy
7. Składki ZUS
8. Rezydenci i nierezydenci
9. Ustalanie miejsca zamieszkania
10. Rozliczenie zaliczkowe i ryczałtowe
11. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 58 minut 11 sekund
Data dodania: 2022-10-06
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK