Biuletyn VAT 10/2021, data dodania: 08.10.2021

Czy nadleśnictwo może odliczać VAT od zakupów związanych z realizacją projektu edukacyjnego

PROBLEM

Nadleśnictwo jako jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe realizuje projekt edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, mający na celu popularyzację wiedzy na temat sóweczki zwyczajnej i zagrożeń dla tego gatunku. W ramach realizacji tego projektu nadleśnictwo wybudowało kilka wież obserwacyjnych, ścieżki edukacyjne oraz zorganizowało seminaria dla szkół, edukację społeczności lokalnych. Na ten cel nadleśnictwo otrzymuje dotacje celowe. Czy w związku z tym, że nadleśnictwo jest czynnym podatnikiem VAT, może odliczać VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją tego projektu?

RADA

Niestety nie. Prawo do odliczenia nie przysługuje nadleśnictwu, gdyż poniesione wydatki, pokryte poniekąd z dotacji celowej, nie mają związku z prowadzoną przez nadleśnictwo działalnością gospodarczą. A zatem nie ma związku z wykonywaniem przez nadleśnictwo czynności dających prawo do odliczenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Otóż prawo do odliczenia przysługuje podatnikom VAT przede wszystkim w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

 

Ważne!

Podatnik VAT nie odliczy VAT naliczonego, jeśli poniesione wydatki były związane z czynnościami zwolnionymi od VAT oraz niepodlegającymi temu podatkowi.

 

Ponadto z treści pytania Czytelnika nie wynika, aby realizacja wskazanego projektu miała jakikolwiek związek z wykonywaniem przez nadleśnictwo czynności opodatkowanych VAT. W związku z tym mimo posiadania statusu czynnego podatnika VAT nadleśnictwu w przedstawionej sytuacji nie przysługuje prawo do odliczania podatku. Na takim samym stanowisku stanął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.362.2021.3.AR). Zapytanie podatnika dotyczyło prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu mającego na celu stworzenie liczącego się w skali kraju centrum edukacyjno-turystycznego z funkcją hodowli żubrów. Projekt realizowało również nadleśnictwo i w jego ramach zostały wybudowane obiekty edukacyjne wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania całego kompleksu. Obiekt umożliwiał atrakcyjne warunki do obserwacji żubrów i unikatowe warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych poświęconych temu gatunkowi, jak również innym zagadnieniom ochrony przyrody. Organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia. Odmowę argumentował w następujący sposób:

(…) W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi w związku z realizacją Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym - w analizowanym przypadku - nie będzie spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym - mimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT - Nadleśnictwu nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań w ramach przedmiotowego Projektu.

 

Podstawa prawna:

  • art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

 

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja Dyrektora KIS z 9 sierpnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.362.2021.3.AR)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK