Biuletyn VAT 8/2021, data dodania: 06.08.2021

Czy firma może odliczać VAT od zakupów poniesionych na prowadzenie bloga firmowego

PROBLEM

Nowo powstała spółka z branży IT w celu przyciągnięcia klientów oraz intensyfikacji sprzedaży zamierza prowadzić bloga, opisującego nowy sprzęt np. laptopy i nowe rozwiązania IT . Zasadniczym celem prowadzenia bloga jest przyciągnięcie uwagi jak najszerszej grupy odbiorców, którzy będą mogli stać się klientami spółki. Blog docelowo będzie źródłem przychodów z działalności reklamowej. Czy spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu dokumentujących wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga?

RADA

Tak. Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT od zakupów, które służą założeniu i prowadzeniu bloga. W tym wypadku zakupy dotyczą promocji firmy, a zatem związek z działalnością opodatkowaną jest oczywisty. Jeżeli więc nabyte towary lub usługi nie są wykorzystywane do celów prywatnych przez pracowników firmy lub jej członków zarządu, to wszelkie koszty związane z zakupami, poniesione na prowadzenie tego bloga oraz związane z jego założeniem, dają prawo do odliczenia VAT. Jeśli natomiast zakupione towary czy usługi będą wykorzystywane przez pracowników czy przez zarząd do celów prywatnych, spółka gdy odliczyła VAT będzie musiała naliczyć podatek od tego użycia. Szczegóły w uzasadnieniu..

UZASADNIENIE

Aby odpowiedzieć na pytanie spółki, należy przede wszystkim ustalić, czy istnieje związek między zakupami a przychodami spółki. Ale trzeba także wziąć pod uwagę, czy zakupy dokonywane przez firmę będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele jej opodatkowanej działalności, czy też będą wykorzystywane jednocześnie przez jej pracowników lub członków zarządów do celów prywatnych. Od tego bowiem uzależnione jest prawo do odliczenia VAT.

Ogólna zasada dotycząca prawa do odliczenia pozwala odliczyć podatek naliczonych z faktur zakupowych w takim zakresie, w jakim towary i usługi służą do działalności opodatkowanej. Ponadto podmiot musi posiadać status czynnego podatnika VAT.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bezpośredni związek będzie występował w sytuacji, gdy nabywane towary lub usługi służą dalszej odsprzedaży lub są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług, które następnie są świadczone przez podatnika VAT. Natomiast związek pośredni może występować wtedy, gdy ponoszone wydatki na zakup towarów lub usług są związane z ogólnym prowadzeniem opodatkowanej działalności podatnika.

Związek zakupionych towarów lub usług z działalnością spółki z branży IT

Działalność prowadzona przez spółkę z branży IT jest działalnością opodatkowaną VAT. Zatem teoretycznie spółka w zakresie zakupów, które mają służyć do działalności opodatkowanej, co do zasady będzie miała prawo do odliczenia VAT. Odliczenie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim służy tej działalności. Zatem wszelkie zakupy sprzętu typu laptopy i inny sprzęt komputerowy, których spółka ze względu na profil działalności używa, oferuje do sprzedaży, a jednocześnie promuje jego funkcjonalność na swoim blogu, będą dawały prawo do odliczenia VAT. Podobnie pozostałe koszty, które spółka poniosła i w dalszym ciągu ponosi na prowadzenie bloga. Blog promuje jej opodatkowaną VAT działalność gospodarczą, a zatem warunek odliczenia VAT jest spełniony.

WAŻNE!

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur dotyczących zakupów poniesionych w związku z prowadzeniem bloga, na którym promuje swoją działalność opodatkowaną VAT.

 

Zakupy na cele działalności a wykorzystywanie do celów prywatnych

Należy jednak odróżnić zakup laptopa lub innej elektroniki, który ma ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi spółki, od zakupu, który wprawdzie wskazuje na powiązanie z czynnościami opodatkowanymi, ale faktycznie pracownik firmy lub jej członkowie zarządu używają tego sprzętu do celów prywatnych.

Teoretycznie można powiedzieć, że laptop jest zakupem związanym

i potrzebnym do prowadzenia bloga, bo też taki profil ma firma. Niestety, sam fakt, że blog zawiera tematy z zakresu informatyki i są tu zamieszczane najnowsze informacje dotyczące laptopów i wszelkiej elektroniki, nie jest elementem wystarczającym, aby bez zastrzeżeń korzystać z prawa do odliczenia VAT. Dlatego w przypadku takich zakupów, które w przyszłości mogą stać się problematyczne, należy przeanalizować "za" i "przeciw", zanim zdecydujemy się na odliczenie VAT. To podatnik będzie musiał udowodnić, że zakup ma związek z prowadzonym blogiem oraz że istnieje związek między tym zakupem a czynnościami opodatkowanymi.

Dlatego jeśli dojdzie do sytuacji, że spółka nabyła sprzęt na cele działalności gospodarczej i odliczyła VAT, a następnie okaże się, że sprzęt jest wykorzystywany w celach prywatnych przez pracownika bądź członka zarządu spółki, trzeba będzie naliczyć VAT. Wynika to z brzmienia art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność, w tym do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku od nabycia, wypełnia przesłankę odpłatnego świadczenia usług. Zatem w sytuacji gdy spółka użyje towarów zakupionych w związku z prowadzeniem bloga do celów osobistych, użycie to będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Jeżeli podatnik użyje towarów zakupionych w związku z prowadzoną działalności do celów prywatnych, od którego to zakupu odliczył VAT, użycie to będzie podlegać opodatkowaniu.

 

Ewentualnie jeśli na etapie zakupu spółka będzie w stanie stwierdzić, że towary typu laptopy bądź inny sprzęt elektroniczny będą wykorzystywane do celów prywatnych pracowników bądź członków zarządu, wówczas, aby później nie naliczać VAT, od razu można tego VAT z faktur zakupu nie odliczać.

Również organy podatkowe potwierdzają w wydawanych interpretacjach, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów związanych z prowadzeniem bloga. Takie stanowisko przedstawił przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z 14 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.753.2020.2.WL), odpowiadając na pytanie podatnika (spółki), który prowadził w swojej działalności blog lifestylowy, czyli zawierający informacje ogólne z różnych dziedzin życia. Organ podatkowy stwierdził, iż:

(…) w przypadku nabywania towarów i usług, które w sposób oczywisty i bezpośredni wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych w związku z przygotowywaniem artykułów na bloga, Wnioskodawcy - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto Dyrektor KIS w powołanej interpretacji zwrócił także uwagę, że w sytuacji gdy spółka użyje towarów zakupionych w związku z przygotowywaniem artykułów na bloga do celów osobistych, użycie to będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1, ust. 2, ust. 10, ust. 10b, ust. 11, art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Powołana interpretacja podatkowa:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.753.2020.2.WL)

 

Beata Kociańska

ekspert w zakresie VAT

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK