Monitor Księgowego 7/2022, data dodania: 20.06.2022

Możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową w trakcie 2022 r.

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą w trakcie 2022 roku przejść na opodatkowanie według skali podatkowej. Muszą w tym celu złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem - najpóźniej do 22 sierpnia 2022 r.

Podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu mogą zrezygnować z tej formy opodatkowania i wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. W tym celu powinni złożyć nie później niż w terminie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy. Z art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r. wynika, że możliwość rezygnacji z ryczałtu w trakcie 2022 r. dotyczy podatników, którzy nie zrezygnowali z tej formy opodatkowania w 2022 r. Takie brzmienie przepisu prowadzi do wniosku, że z możliwości tej mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy prowadzili działalność opodatkowaną ryczałtem również w 2021 r. i nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z tej formy opodatkowania na 2022 r. Jednak w odpowiedzi udzielonej przez MF na pytanie Dziennika Gazety Prawnej opublikowanej w nr 137/2022 z 18 lipca 2022 r. resort finansów stwierdził, że z omawianej możliwości będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowują przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, niezależnie od tego, w jaki sposób opodatkowywali przychody w 2021 r., ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też np. z zastosowaniem skali podatkowej bądź podatku liniowego.

Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczenie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania.

Przykład

Podatnik złoży 19 sierpnia 2022 r. oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym działalności gospodarczej prowadzonej w 2022 r. Złożenie tego oświadczenia oznacza, że będzie on opodatkowany według skali podatkowej od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. W 2023 r. podatnik również nie będzie opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (będzie opodatkowany według skali podatkowej), chyba że złoży w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze ryczałtu na 2023 r.

Zmiany ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 r. nie mogą dokonać podatnicy, którzy:

  • nie prowadzą ewidencji przychodów lub prowadzą ją niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym,
  • dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

Rezygnacja z opłacania ryczałtu w drugiej połowie 2022 r. powinna być oparta o wyliczenie korzystniejszej formy opodatkowania na drugą połowę roku. Wszystko zależy od wielkości osiąganych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów i stawki ryczałtu. Ważne są również ulgi, które przysługują przy danej formie opodatkowania. Podatnicy muszą też brać pod uwagę to, że mogą zrezygnować z ryczałtu za cały 2022 r., składając zeznanie PIT-36 na podstawie art. 15 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

 

Redakcja "MONITORA księgowego" przygotowała dodatek specjalny pt. "Jak przygotować się do zmian w podatkach od 1 lipca 2022 r." zawierający omówienie wszystkich zmian podatkowych wprowadzanych od 1 lipca 2022 r. Dodatek jest dostępny wraz z bieżącym numerem Mk oraz na stronie cyfrowego wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania.

 

Podstawa prawna:

  • art. 15, art. 17 ustawy nowelizującej  ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1265

 

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków oraz komentarza do PIT wydanego przez INFOR PL

 

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK