Monitor Księgowego 3/2022, data dodania: 17.02.2022

Podróż służbowa kierowcy tylko w kraju

Od 2 lutego 2022 r. w podróży służbowej mogą być jedynie kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach krajowych przewozów drogowych. Kierowcy w transporcie międzynarodowym nie mogą być rozliczani za granicą jakby byli w podróży służbowej.

Na skutek nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców zmieniły się przepisy dotyczące podróży służbowej kierowców. Zmiana jest konsekwencją dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Zmiana definicji podróży służbowej kierowcy

Zmianie uległa definicja podróży służbowej kierowcy. Od 2 lutego 2022 r. podróżą taką jest każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

  • przewozu drogowego poza miejscowość stanowiącą siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, lub
  • wyjazdu poza miejscowość, stanowiącą siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, w celu wykonania przewozu drogowego

- art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców.

Poprzednio podróżą służbową było każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy, przewozu drogowego poza miejscowość stanowiącą siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę lub wyjazdu poza tą miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.

Rozliczanie kierowców

W związku ze zmianą definicji podróży służbowej od 2 lutego 2022 r. tylko kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego (art. 21a ustawy o czasie kierowców). Z kolei nowy art. 21b ustawy o czasie pracy kierowcy jednoznacznie określa, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej. W konsekwencji kierowców tych nie można rozliczać za granicą, jakby byli w podróży służbowej.

W związku z likwidacją możliwości wykonywania zadań służbowych w międzynarodowych przewozach drogowych w formie podróży służbowej zrównano sytuację kierowców z innymi polskimi pracownikami wykonującymi swoją pracę poza granicami kraju. Od 2 lutego 2022 r. do takich kierowców stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych - przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

 

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 7, art. 21a, art. 21b ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 209

 

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista w zakresie prawa pracy

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK