Wideoszkolenie

Ukryte obowiązki akcyzowe dla przedsiębiorców i JST

Wideo
Czas: 58 minut 14 sekund
Data dodania: 2022-06-23
Aktualny: tak

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
Podatek akcyzowy nie jest rozliczany przez większość podmiotów. Dlatego umyka on wielu podatnikom, a nawet doradcom podatkowym. Tymczasem zmienione przepisy wprowadziły dużo nowych obowiązków, także dla przedsiębiorców nierozliczających do tego czasu akcyzy. Pewne obszary objęto wymogami ewidencyjnymi lub sprawozdawczymi, aby dalej korzystać ze zwolnień akcyzy. Podczas szkolenia przedstawiono te kwestie, jak również istotne dla jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia w zakresie rozliczania akcyzy w tych jednostkach i ich jednostkach podległych. Dodatkowo wskazano pozapodatkowe obowiązki sprawozdawcze związane z nabywaniem niektórych wyrobów.

Program szkolenia:
1. Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie a podatek akcyzowy
2. Fotowoltaika montowana na budynkach JST
3. Obowiązek akcyzowy a jednostki samorządu terytorialnego
4. Wykorzystywanie węgla i gazu do celów opałowych w kotłowniach, elektrowniach
5. Obowiązkowe deklaracje kwartalne
6. Nabywanie wyrobów akcyzowych – praktyczne informacje
• Rejestr BDO – czym jest i kto musi złożyć wniosek o wpis?
• Przywóz do Polski paliw ciekłych a obowiązek w rejestrze
7. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 58 minut 14 sekund
Data dodania: 2022-06-23
Aktualny: tak

Autor

Mirosław Siwiński

 

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK