Biuletyn Głównego Księgowego 12/2021, data dodania: 12.12.2021

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, gdy zmienili się wspólnicy?

Jeden z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedał swoje udziały. Kto w tej sytuacji zatwierdza sprawozdanie finansowe - stary czy już nowy wspólnik?

Sprawozdanie finansowe zatwierdzają udziałowcy, którzy byli nimi na dzień zatwierdzenia tego sprawozdania. W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skuteczna zmiana wspólnika liczy się od momentu, w którym skutecznie zawiadomiono spółkę o sprzedaży udziałów. Do zawiadomienia takiego należy dołączyć dowód przeniesienia udziału.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK