Wideoszkolenie

Wynagradzanie Ukraińców zatrudnionych w Polsce

UWAGA!
Obywatel Ukrainy może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Złożenie świadczenie oznacza, że obywatel Ukrainy spełnił warunek określony w art. 3 ust. 1a pkt 1 updof i tym samym jest uznawany za polskiego rezydenta podatkowego. Regulacja ta ma zastosowanie w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.
Z komunikatu MF z 11 kwietnia 2022 r. wynika, że płatnik nie jest zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• czy od wartości świadczenia, jakim są np. pokrywane Ukraińcom noclegi, należy naliczać PIT i ZUS,
• czy oświadczenie Ukraińca, że mieszka w Polsce jest wystarczające do rozliczania go jako rezydenta podatkowego,
• przez jaki czas osoby wracające z zagranicy mogą korzystać z ulgi na zerowy podatek,
• jak liczymy składki społeczne w przypadku Ukraińców,
• czy osoby z Ukrainy zatrudnione na umowę zlecenie również muszą mieć zapewnione minimalne wynagrodzenie miesięczne, niezależnie od ilości przepracowanych godzin,
• jak ustalić okres, w którym należy rozliczać na umowie zlecenia podatek ryczałtowo i jakie dokumenty potwierdzające stosować,
• czy na umowie zlecenia stosować stawkę godzinową 19,70 zł czy 3010,00 zł,
• jakie są różnice między rozliczaniem wynagrodzeń wypłacanych polskim i ukraińskim zleceniobiorcom,
• czy jeśli Ukrainiec posiada Kartę Polaka, to powinien mieć na umowie zlecenia zapewnioną kwotę minimalną 3010 zł.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 39 sekund
Data dodania: 2022-04-27
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK