Wideoszkolenie

Wynagradzanie Ukraińców zatrudnionych w Polsce

UWAGA!
Obywatel Ukrainy może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Złożenie świadczenie oznacza, że obywatel Ukrainy spełnił warunek określony w art. 3 ust. 1a pkt 1 updof i tym samym jest uznawany za polskiego rezydenta podatkowego. Regulacja ta ma zastosowanie w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.
Z komunikatu MF z 11 kwietnia 2022 r. wynika, że płatnik nie jest zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• jakie są korzyści zatrudniania cudzoziemców w ramach stosunku pracy,
• czy PESEL jest niezbędny przy zatrudnianiu i rozliczaniu Ukraińców,
• w jaki sposób należy rozliczać działalność wykonywaną przez cudzoziemców osobiście,
• czy dla cudzoziemca korzystniej jest rozliczać podatkowo się w Polsce jako rezydent czy nierezydent,
• czy Ukrainiec powinien rozliczać się ryczałtem czy zaliczką,
• czy złożenie przez Ukraińca oświadczenia o mieszkaniu w Polsce ma formalnie jakieś znaczenie przy jego rozliczaniu,
• czy Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski w tym roku mają szansę na otrzymanie jeszcze w tym roku polskiego certyfikatu rezydencji,
• jak kwestię rezydencji podatkowej określa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Ukrainą,
• czy Ukrainiec zatrudniony w Polsce ma prawo do jakichś ulg podatkowych,
• co mówi umowa o zabezpieczeniu społecznym zawarta między Polską a Ukrainą w sprawie składek ZUS.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 39 sekund
Data dodania: 2022-04-27
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK