Wideoszkolenie

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 15 minut 40 sekund
Data dodania: 2022-02-22
Aktualny: tak

Autor

Aneta Bugalska

 

Partner w Advicero Nexia z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich, jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych czy też korekt podatkowych. Doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek handlowych, usługowych, czy produkcyjnych.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów nie przewidziało wydłużenia terminów na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych.

UWAGA!
Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono możliwość podpisywania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki przez co najmniej jednego członka wieloosobowego kierownictwa jednostki (znowelizowany art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Warunkiem skorzystania z tego uproszczenia jest, by osoba podpisująca sprawozdanie finansowe uzyskała od pozostałych członków organu wieloosobowego:
• oświadczenie potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub
• odmowę złożenia takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem odmowy złożenia oświadczenia (odmowa złożenia takiego oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisania sprawozdania finansowego).

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• jakie przepisy są podstawą sporządzania sprawozdań finansowych,
• czy dzień bilansowy to zawsze ostatni dzień roku kalendarzowego,
• kiedy konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych,
• czy sprawozdanie finansowe może zostać sporządzane w języku innym niż polski lub obcej walucie,
• w jakiej formie należy przygotować sprawozdanie,
• jakie terminy obowiązują przy sporządzaniu sprawdzania finansowego,
• które jednostki mogą sporządzić sprawozdanie uproszczone i czy warto z tego skorzystać.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 15 minut 40 sekund
Data dodania: 2022-02-22
Aktualny: tak

Autor

Aneta Bugalska

 

Partner w Advicero Nexia z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się w księgowości spółek międzynarodowych, ma bogate doświadczenie w zakresie podatków, rachunkowości oraz raportowania zarówno według przepisów polskich, jaki i MSR oraz US GAAPS. Brała udział w wielu projektach w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych (m.in. fuzje, przejęcia, likwidacje), optymalizacji podatkowych, odtwarzania ksiąg rachunkowych czy też korekt podatkowych. Doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania spółek handlowych, usługowych, czy produkcyjnych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK