Monitor Księgowego 3/2021, data dodania: 14.12.2020

Czy lekarz weterynarii musi mieć kasę online

PROBLEM

Czy lekarz weterynarii musi do 30 czerwca 2021 r. obowiązkowo wymienić kasę rejestrującą na kasę online?

RADA

Nie, usługi świadczone przez lekarzy weterynarii nie będą musiały być ewidencjonowane za pomocą kas online od 1 lipca 2021 r. W konsekwencji nie ma potrzeby wymiany przez lekarza weterynarii "zwykłej" kasy rejestrującej na kasę online.

UZASADNIENIE

Z przepisów art. 145b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że niektóre czynności mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia określonego przepisami art. 145b ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT. Po tym dniu wskazane tymi przepisami czynności muszą być przez podatników ewidencjonowane za pomocą kas online.

Do czynności tych należą usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Pierwotnie usługi te miały zostać objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online z dniem 1 stycznia 2021 r. (zob. art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT). W związku z pandemią koronawirusa Minister Finansów przesunął jednak dzień objęcia, między innymi, tych usług obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online na 1 lipca 2021 r.

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.). Z kolei wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1140 z późn. zm.).

Uznać należy, że ustawodawca celowo rozgraniczył zawody lekarzy i lekarzy dentystów od zawodu lekarza weterynarii. Prowadzi to do wniosku, że usługi świadczone przez lekarza weterynarii nie są tożsame z usługami świadczonymi przez lekarzy i lekarzy dentystów, a w konsekwencji nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT.

Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania takich usług za pomocą kas rejestrujących wynikającego obecnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 marca 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-43/15/AŚ) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 maja 2015 r. (sygn. ILPP2/4512-1-157/15-5/PR). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

MF

(...) wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (…) nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych.

A zatem usługi świadczone przez lekarzy weterynarii nie będą musiały być ewidencjonowane za pomocą kas online od 1 lipca 2021 r. W konsekwencji nie zaistnieje potrzeba wymiany przez lekarza weterynarii "zwykłej" kasy rejestrującej na kasę online.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 marca 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-43/15/AŚ)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 maja 2015 r. (sygn. ILPP2/4512-1-157/15-5/PR)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do VAT wydanego nakładem INFOR PL S.A.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK