Monitor Księgowego 7/2021, data dodania: 16.06.2021

Jakie nowe ulgi na innowacje i rozwój przewiduje Polski Ład

W 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych ulg na innowacje oraz na rozwój. Wprowadzenie tych ulg przewiduje rządowy program Polski Ład. Oprócz nowych ulg podatkowych Polski Ład przewiduje również wprowadzenie zmian w istniejących już ulgach B+R oraz IP Box.

Ulgi na innowacje

W ramach programu Polski Ład rząd proponuje wprowadzenie następujących ulg na innowacje:

• ulgi na robotyzację, która ma ułatwić otwieranie linii produkcyjnych,

• ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, która ma ułatwić konkurowanie o specjalistów posiadających kluczowe umiejętnościach i kompetencje,

• ulgi na prototyp, czyli ulgi wspomagającej przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację przemysłową będzie skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Będzie z niej mogła skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, tj. maszynę naśladującą ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach, programowaną.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze firmy inwestujące np. w badaczy, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy farmaceutów będą mogły zaproponować im wyższe wynagrodzenie, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność w porównaniu do zagranicznych firm.

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp będzie mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty takie jak konstrukcja hybrydowego pociągu, ale też na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał ofertę firmy i pozwoli jej zdobywać nowe rynki.

Z tytułu ulgi na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy będą zawierały precyzyjną listę wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania (produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go na rynek.

Ulgi na rozwój

Ulgami na rozwój firm będą:

• ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym,

• ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa,

• ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję,

• ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu.

Ulga IPO

Ulga na IPO będzie skierowana do podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów. Ulga dla emitenta umożliwi:

• uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem),

• odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 000 zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego będzie polegała na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital

Ulga Venture Capital będzie preferencją podatkową dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

Ulga konsolidacyjna

Ulga na konsolidacje firm:

• będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie,

• będzie działała podobnie jak ulga B+R,

• wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu,

• ma dotyczyć wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.).

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania.

Ulga na ekspansję

Ulga ta będzie adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma dotyczyć wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy - raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł.

Zmiany w uldze B+R i uldze IP Box

Oprócz wprowadzenia nowych ulg na innowacje i rozwój, Polski Ład przewiduje również wprowadzenie zmian w istniejących już ulgach B+R oraz IP Box. Obecnie podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie ma możliwości korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Po zmianach ma zyskać taką możliwość.

 

Źródło:

  • komunikat MF z 2 czerwca 2021 r. pt. "Polski Ład: ekspansja i rozwój firm" - opubl. na www.mofnet.gov.pl

  • komunikat MF z 24 maja 2021 r. pt. "Polski Ład z pakietem ulg na innowacje" - opubl. na www.mofnet.gov.pl

 

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

 

 

 

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK