Wideoszkolenie

Podatkowe aspekty udzielania i spłacania pożyczek i kredytów

Wideo
Czas: 59 minut 17 sekund
Data dodania: 2021-12-09
Aktualny: tak

Autor

Sławomir Patejuk

 

Partner w dziale podatkowym Advicero Nexia. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych i przedsiębiorstw z sektora energetycznego – w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Był również zaangażowany w liczne projekty związane z badaniem rozliczeń podatkowych spółek, bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim, analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług, a także w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zajmuje się również m.in. obsługą klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem. Doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.
UWAGA!
Kwestia wyboru opodatkowania VAT usług finansowych jest regulowana w art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT. Przepisy dotyczące zmian w zakresie finansowania dłużnego, podatku u źródła znowelizowane przez Polski ład weszły w życie 1 stycznia 2022 r.

Podczas szkolenia przedstawione zostały najważniejsze praktyczne informacje związane z rozliczaniem podatkowym udzielania i spłacania pożyczek oraz przykłady innych działań w zakresie restrukturyzacji finansowania. Biorąc pod uwagę, że zaciąganie zobowiązań pożyczkowych jest najpopularniejszą formą pozyskania finansowania działalności gospodarczej i kwoty takiego finansowania na ogół stanowią jedne z najważniejszych pozycji bilansowych spółek, a koszty finansowania (odsetki) mają istotny wpływ na koszty i przychody spółek, prawidłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych dotyczących finansowania działalności ma znamienne znaczenie dla podatników.
Podczas szkolenia oprócz podstawowych regulacji podatkowych omówione zostaną nadchodzące zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo dotyczące problemów, przed jakimi stają osoby rozliczające dla celów podatkowych takie transakcje oraz osoby odpowiedzialne za strukturyzowanie przyszłych inwestycji.

Program szkolenia:
Umowa pożyczki i kredytu – informacje ogólne
Udzielenie pożyczki a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Umowy pożyczki w rozliczeniach VAT
Ujęcie umowy pożyczki w podatkach dochodowych
Ujmowanie odsetek od pożyczki jako koszty uzyskania przychodu
• cel udzielenia pożyczki a rozliczenia podatkowe
• alokacja do odpowiednich źródeł przychodów
• nierynkowość odsetek
• cienka kapitalizacja
Udzielenie pożyczki i konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym
Podatek u źródła (WHT)
Podstawowe obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych
Zdarzenia gospodarcze związane z pożyczką i ich ujęcie podatkowe
Refinansowanie pożyczki vs. przedłużenie istniejącej umowy
Przewalutowanie pożyczki
Umorzenie pożyczki
Wpływ regulacji zawartych w Polskim Ładzie na rozliczenia podatkowe pożyczek
Czas: 59 minut 17 sekund
Data dodania: 2021-12-09
Aktualny: tak

Autor

Sławomir Patejuk

 

Partner w dziale podatkowym Advicero Nexia. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych i przedsiębiorstw z sektora energetycznego – w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii. W trakcie swojej praktyki zawodowej brał udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Był również zaangażowany w liczne projekty związane z badaniem rozliczeń podatkowych spółek, bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim, analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług, a także w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zajmuje się również m.in. obsługą klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem. Doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK