Monitor Księgowego 7/2021, data dodania: 18.06.2021

E-commerce VAT - w trakcie prac legislacyjnych

1 lipca 2021 r. we wszystkich państwach członkowskich UE powinien być wprowadzony tzw. pakiet VAT e-commerce. Jego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

W ramach pakietu mają być wprowadzone ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich (sprzedaż B2C).

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce mają objąć m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
  3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetową platformę handlową portalu itp.), dokonanie na terytorium UE:
    • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
    • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Na dzień oddania do druku bieżącego numeru "Mk" ustawa wprowadzająca pakiet VAT e-commerce czekała na rozpatrzenie przez Senat. Nowe rozwiązania wprowadzane tą ustawą zostaną omówione na łamach "MONITORA księgowego" niezwłocznie po ich ostatecznym uchwaleniu - najszybciej na stronie cyfrowego wydania "Mk"-  www.inforlex.pl/ewydania.

 

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw -​​​​​​​ druk sejmowy nr 1114

 

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK