Monitor Księgowego 4/2021, data dodania: 16.03.2021

Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT - co trzeba wiedzieć

Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.

Pakiet e-commerce - od 1 lipca 2021 r.

Pakiet e-commerce ma być wprowadzony do polskiego porządku prawnego od 1 lipca 2021 r. Jego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. W ramach pakietu zostaną też wprowadzone ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich (sprzedaż B2C).

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

 1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
 2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
 3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowej platformy handlowej, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Wprowadzenie pakietu e-commerce ma też zmniejszyć koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C. Przedsiębiorcy będą mogli zadeklarować i rozliczyć VAT za pomocą jednego okienka w państwie swojej siedziby zamiast robić to odrębnie w każdym państwie członkowskim, do którego prowadzą sprzedaż B2C. Ma to ułatwić prowadzenie sprzedaży do innych państw UE.

 

E-faktury - od 1 października 2021 r.

E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur. MF zapowiada ich dobrowolne wprowadzenie od października 2021 r., a obowiązkowe od 2023 r.

E-faktura ma przynieść przedsiębiorcom następujące korzyści:

 • dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik ma zyskać pewność, że faktura dotarła do kontrahenta;
 • podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w treść e-faktury. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu, co spowoduje także usunięcie obowiązku wystawiania duplikatów faktur;
 • odczytywanie e-faktury ma być proste i przejrzyste;
 • podatnicy wystawiający e-faktury szybciej uzyskają zwrot VAT (w terminie 40 dni zamiast 60).

 

 

Pakiet SLIM VAT 2 - od 1 października 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

SLIM VAT 2 to pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT przygotowany przez MF.

W ramach pakietu projektowane jest

 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem; obecnie podatnik musi złożyć VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy taki wydatek;
 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT;
 • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami; zgodne oświadczenie stron transakcji zawarte w akcie notarialnym o wyborze opcji opodatkowania VAT dostawy nieruchomości objętej tym aktem będzie zwalniało z odrębnego obowiązku składania oświadczenia w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy;
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat;
 • pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług;
 • zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących;
 • zniesienie ograniczeń odliczania VAT naliczonego obowiązujących w przypadku zakupu biletów (bilet będzie uprawniał do odliczenia VAT niezależnie od odległości przejazdu).

Projektowany pakiet zmian ma wejść w życie 1 października 2021 r., przy czym część regulacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Pozostałe terminowe zmiany w VAT

Zmiany w VAT nie ograniczają się tylko do projektowanych nowelizacji ustawy o VAT. Przypomnijmy, że:

 • od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej i wstępu do obiektów sportowych i klubów fitness będą mieli obowiązek stosowania kas rejestrujących online. Oznacza to, że do tego czasu powinni wymienić "stare" kasy na kasy online;
 • od 1 lipca 2021 r. podatnicy stosujący procedurę TAX FREE będą mogli rozpocząć proces rejestracji na PUESC. Będzie to połączone z obowiązkiem stosowania przez tych podatników kas online, co będą musieli przeprowadzić do końca 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. ma być bowiem wprowadzony elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE;
 • od 1 lipca 2021 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych uznawanych za faktury. Zwolnienie z tego obowiązku jest terminowe. Okres zwolnienia ma się skończyć 30 czerwca 2021 r.;
 • od 1 lipca 2021 r. wchodzi też w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wprowadza też zmiany dostosowujące w ustawie o VAT.

 

Podatnicy powinni mieć świadomość tego, jakie zmiany w VAT są planowane. Wiele z tych zmian będzie bowiem wymagało podjęcia określonych przygotowań i wdrożenia nowych procedur, dostosowywania oprogramowania czy zakupu sprzętu. O wszystkich zmianach będziemy informować na łamach "MONITORA księgowego" - w miarę dalszych postępów nad zasygnalizowanymi nowelizacjami.

Zapraszamy też do korzystania z codziennych aktualności na stronie cyfrowego wydania "Mk" www.inforlex.pl/ewydania - najszybszego źródła informacji o zmianach w przepisach.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 145b ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - Dz.U. z 2020 r. poz. 1059

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Źródło:

komunikat MF z 18 lutego 2021 r. pt. "Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte" - opubl. na www.mofnet.gov

komunikat MF z 3 listopada 2020 r. pt. "Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu w konsultacjach"opubl. na www.mf.gov.pl

komunikat MF z 17 grudnia 2020 r. pt. "E-faktura ułatwi prowadzenie biznesu" - opubl. na www.mf.gov.pl

 

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK