Wideoszkolenie

Podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości

Wideo
Czas: 57 minut 20 sekund
Data dodania: 2021-07-26
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
UWAGA!
Od 1 stycznia 2022 r. doprecyzowano, że wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym, w tym także, gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

MF wydał z 13 października 2021 r. interpretację ogólną nr DD2.820.4.2020, w której określił katalog wydatków remontowych uprawniających do korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Program szkolenia:

1. VAT i PCC
• Sprzedaż firmowa i prywatna
• Grunt inny niż budowlany
• Grunt budowlany niezabudowany
• Zwolnienie od VAT
• Prawo do rezygnacji ze zwolnienia
• VAT a PCC

2. PIT
• Sprzedaż w ramach działalności
• Sprzedaż jako odrębne źródło przychodów
• Sprzedaż po 5 latach
• Przychody i koszty
• Przeznaczenie przychodów ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
• Pozostałe zwolnienia i wyłączenia PIT

3. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 57 minut 20 sekund
Data dodania: 2021-07-26
Aktualny: tak

Autor

Paweł Ziółkowski

 

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK