Wideoszkolenie

Dokumentowanie pracy zdalnej i zwolnień od pracy

Ewidencja czynności pracownika dotyczy również pracy zdalnej. Czy listę obecności można podpisywać zdalnie? Jakie znaczenie mają wideokonferencje i telekonferencje w pracy? Czy obowiązek ewidencjowania czynności może leżeć po stronie pracownika? Czy taki obowiązek zwalnia pracodawcę z prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Program szkolenia:
1. Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy”
2. Czas pracy pracownika pracującego zdalnie – praktyczne przesłanki ewidencjonowania czasu pracy zdalnej
3. W jaki sposób pracownik zobligowany jest potwierdzać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
4. Czy pracownik zobligowany jest do uzupełnienia listy obecności podczas wykonywania pracy zdalnej
5. Czy można pracownikowi narzucić nowe normy czasu pracy w pracy zdalnej
6. Czy pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w dotychczasowych normach czasu pracy
7. Czy pracodawca pracownikowi pracującemu zdalnie może wprowadzić ruchomy czas pracy albo indywidualny rozkład czasu pracy
8. Wyjścia prywatne w trakcie świadczenia pracy zdalnej, jak je rejestrować
9. Jak prowadzić ewidencję czasu pracy w ramach pracy zdalnej, jak gromadzić dokumentację związaną z czasem pracy
10. Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z przerw
11. Czy w przypadku pracy świadczenia pracy zdalnej występują nadgodziny, jak je ewidencjonować, jak zlecać a czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych podczas wykonywania pracy zdalnej
12. Szkolenia on-line a praca zdalna
13. Praca zdalna a kwarantanna – czy pracownik może pracować zdalnie będąc na kwarantannie, izolacji
14. Dokumentowanie pracy wykonywanej podczas kwarantanny i izolacji
15. Praca zdalna a wypadek przy pracy
16. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 10 minut 10 sekund
Data dodania: 2021-06-29
Aktualny: tak

Autor

Kalina Kaczmarek

 

Ekspert prawa pracy z 19-letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo-szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy. Jest doradcą i stałym współpracownikiem wielu przedsiębiorstw i instytucji.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK