Wideoszkolenie

Wynagrodzenia pracowników samorządowych w praktyce

Program webinarium:
1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników:
• uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzeń
• zmiany w katalogu stanowisk i zaszeregowań
• wpływ zmian na zapisy w regulaminach wynagradzania
2. Wynagrodzenie zasadnicze a dodatek stażowy
3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
• okresy uprawniające do nabycia dodatku
• dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
• wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
• dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem
4. Wypłata dodatku specjalnego
• dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
• dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki
5. Wypłata nagród jubileuszowych
• termin wypłaty
• uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
• rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody
6. Premie i nagrody wypłacane w samorządach
• uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
• premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki
7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku dla pracownika socjalnego
8. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 1 godzina 4 minuty 55 sekund
Data dodania: 2021-05-28
Aktualny: tak

Autor

Anna Kopyść

 

Redaktor merytoryczny działu prawa pracy dwutygodnika „Rachunkowość budżetowa”. Wykładowca z bogatą praktyką zawodową w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autorka i doświadczony redaktor publikacji z zakresu oświaty, płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy pojawiające się w związku z czynną obsługą jednostek.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK