Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019, data dodania: 26.11.2019

Czy w Rejestrze Należności Publicznoprawnych można ujawnić dłużnika, w stosunku do którego ogłoszono upadłość?

Czy można podać do Rejestru Należności Publicznoprawnych dłużników, którzy na podstawie postanowienia sądu rejonowego zostali objęci upadłością osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Tak, regulacje prawne odnoszące się do Rejestru Należności Publicznoprawnych traktują wszystkich dłużników jednakowo. Nie ma znaczenia, czy podatnik jest osobą fizyczną czy prawną, czy jest przedsiębiorcą, czy nie, czy ma ogłoszoną upadłość, czy nie. Wszyscy dłużnicy JST oraz Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz należności publicznoprawnych w odniesieniu do Rejestru Należności Publicznoprawnych są równi.

Wierzyciel powinien jednak pamiętać, aby przed wprowadzeniem danych do rejestru najpierw doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w tym rejestrze.

Jeżeli ogłoszenie upadłości dłużnika nastąpiło po wprowadzeniu danych do rejestru, wierzyciel wprowadza do rejestru zmianę dotyczącą wszczęcia postępowania upadłościowego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności wszczęcia upadłości (art. 18f § 1 pkt 3 i art. 18g ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Odp. Hanna Kmieciak

specjalista w zakresie dochodów JST, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz JST, konsultantka NIK Delegatury w Poznaniu, konsultantka i wykładowca RIO oraz właścicielka Kancelarii JST - konsultacje szkolenia doradztwo dla JST

 

Podstawy prawne:

  • art. 18a-18u ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)

  • ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751)

  • ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK