Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2021, data dodania: 15.02.2021

Nowe zasady wszczynania ponownej egzekucji administracyjnej

Zakres regulacji

Rozporządzeniem z 18 grudnia 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 31) zostały określone zasady ponownego wszczynania egzekucji po umorzeniu wcześniejszego postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku dłużnika.

Rozporządzenie doprecyzowuje zmienione przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które zaczęły obowiązywać od 20 lutego 2021 r. Przewidują one możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego po jego wcześniejszym umorzeniu ze względu na brak majątku dłużnika, jeśli wierzyciel ujawni majątek lub źródło dochodu dłużnika, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Postępowanie wszczyna się ponownie:

  • z urzędu, jeśli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym,
  • na wniosek wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym.

 

Zastosowanie w praktyce

1. Rozporządzenie weszło w życie 20 lutego 2021 r.

2. Od tego dnia w celu ponownego wszczęcia egzekucji przez wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, należy złożyć wniosek, w szczegółowości ustalonej w rozporządzeniu.

3. W szczególności we wniosku tym trzeba podać informacje o majątku lub źródłach dochodu dłużnika, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

4. Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji jest dotychczasowy tytuł wykonawczy lub dalszy tytuł wykonawczy.

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK