Biuletyn VAT 7/2020, data dodania: 16.07.2020

SLIM VAT - zapowiedz MF nowych zmian w VAT

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w podatku VAT. Koncepcja SLIM VAT - to jak podkreśla resort - uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Z założeń do projektu SLIM VAT opublikowanych na stronach MF 16 lipca 2020 r. wynika, że zmiany w VAT będą wprowadzone w czterech obszarach.

1. Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus

W przypadku faktur korygujących in-minus resort planuje zniesienie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Zmiana ta znacznie uprości rozliczenia, zniknie konieczność potwierdzeń otrzymania faktury korygującej.

W przypadku faktur korygujących in-plus w ustawie o VAT pojawią się przepisy wskazujące sposób rozliczenia takich faktur - będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży). Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa - ocenia MF.

2. Ułatwienia dla eksporterów

Wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy ulegnie termin stosowania 0% stawki od zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Obecnie często zdarzają się sytuacje, że w VAT i CIT do jednej transakcji kursy są różne, z różnych dni. W wyniku wprowadzonych zmian przez pakiet SLIM VAT podatnik będzie mógł wybrać wspólny kurs obliczenia obu podatków.

4. Korzyści finansowe

MF zapowiada także wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji, co oznacza mniej korekt.

Będzie możliwe odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

Wzrosnąć ma też limit na prezenty o małej wartości. Kwota dla jednorazowych prezentów o małej wartości wzrośnie z 10 do 20 zł.

Projekt zakończył konsultacje wewnętrzne w MF. Jak zapowiada resort wprowadzenia zmian należy spodziewać się prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 2021 r.

Źródło www.podatki.mf.gov.pl

Oprac. Magdalena Miklewska

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK