Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2021, data dodania: 29.12.2020

Czy można usprawiedliwić nieobecność pracownika przebywającego na kwarantannie, jeśli w systemie informatycznym ZUS nie ma o tym informacji

PROBLEM

Pracownik przebywa na kwarantannie. Jednak w systemie ZUS pracodawca nie może znaleźć na ten temat żadnej informacji. Czy w tej sytuacji można usprawiedliwić nieobecność pracownika?

RADA

TAK! Jeśli informacje o tym, że został on skierowany na kwarantannę, nie znajdą się w systemie informatycznym prowadzonym przez ZUS, pracownik powinien w ciągu 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny wysłać pracodawcy pisemne oświadczenie, że ją odbywał. Może to także zrobić zdalnie, np. e-mailem.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 4rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. z 2020 r. poz. 1871

Joanna Skrobisz,

specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK