Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2020, data dodania: 23.07.2020

Czy pracodawca może nakazać pracującemu zdalnie pracownikowi prowadzenie ewidencji wykonywanych zadań

PROBLEM

Nasi pracownicy w czasie epidemii koronawirusa pracują zdalnie. Czy możemy wymagać od nich prowadzenia wykazu codziennie wykonywanych przez nich prac? Jak wygląda wzór takiego wykazu?

RADA

Obowiązująca od 24 czerwca 2020 r. Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje, że pracodawca może wydać pracownikowi wykonującemu pracę zdalną polecenie prowadzenia ewidencji, w której opisze on wszystkie wykonywane czynności służbowe, datę ich wykonania oraz określi czas potrzebny na ich realizację. Przepisy nie wprowadzają wzoru takiego dokumentu, dlatego pracodawca sam powinien go opracować. To od pracodawcy zależy też, z jaką częstotliwością pracownik będzie przekazywał zebrane w ten sposób dane.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Joanna Skrobisz,

specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK