Rachunkowość Budżetowa 21/2020 [dodatek: Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej], data dodania: 23.10.2020

Refakturowanie mediów a kody GTU

Czy symbol GTU należy stosować również w przypadku refakturowaniu usług? Jeśli tak, to jaki kod DPS powinien stosować przy refakturowaniu energii i wody?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli dom pomocy społecznej posiada status czynnego podatnika VAT, to refakturując usługi z katalogu świadczeń, do których ma zastosowanie GTU, musi stosować takie oznaczenia. Jednak w przypadku odsprzedaży energii i wody GTU nie ma zastosowania.

UZASADNIENIE

Analizując zagadnienie stosowania oznaczeń grup towarowo usługowych (GTU), w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nie było intencją prawodawcy objęcie takimi oznaczeniami wszystkich towarów i wszystkich usług realizowanych przez podatników i podlegających opodatkowaniu polskim VAT. W przepisach zostało wymienionych dziesięć grup towarowych i trzy usługowe, do których prawodawca przypisał odpowiednie oznaczenia GTU (§ 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Chociaż poszczególne wskazane tam świadczenia składają się z kilku, a niekiedy kilkunastu świadczeń, to w istocie jest to zaledwie niewielka część towarów i usług będących przedmiotem czynności opodatkowanych. W praktyce większość towarów i usług nie może być przyporządkowana do żadnego z oznaczeń GTU. Jeżeli podatnik wykonuje świadczenie, do którego nie można przyporządkować żadnego oznaczenia GTU, tj. towar czy usługa nie znajduje się w takim zestawieniu, to nie dokonuje takiego oznaczenia. Wówczas pole JPK dedykowane takiemu oznaczeniu pozostaje puste (jest to pozycja opcjonalna). Tak jest właśnie w przypadku energii elektrycznej czy usług dostarczania wody.

ZAPAMIĘTAJ!

W praktyce większość towarów i usług nie może być przyporządkowana do żadnego z oznaczeń GTU. W takich przypadkach pole JPK dedykowane takiemu oznaczeniu pozostaje puste.

Trzeba jednak zaznaczyć, że dla stosowania oznaczeń GTU całkowicie bez znaczenia jest to, w jaki sposób realizowana jest dostawa czy usługa. Tym samym, gdyby przedmiotem dostawy był towar z katalogu GTU, a podatnik dokonywałby jego odsprzedaży, nawet w modelu łańcuchowym (tj. fizycznie, nie dzierżąc towaru), to sprzedaż musiałaby być oznaczona odpowiednim GTU. Dokładnie tak samo należy stosować oznaczenia GTU, świadcząc usługi fizycznie samodzielnie, jak i dokonując tzw. refakturowania, czyli świadczenia w trybie art. 8 ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Oczywiście należy pamiętać, że generalnie obowiązek stosowania GTU mają podatnicy składający JPK_VAT, czyli czynni podatnicy VAT.
Reasumując, jeżeli dom pomocy społecznej posiada status czynnego podatnika VAT, to refakturując usługi z katalogu świadczeń, do których ma zastosowanie GTU, również musi stosować takie oznaczenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Dla stosowania oznaczeń GTU bez znaczenia jest to, w jaki sposób realizowana jest dostawa czy usługa. Jeśli przedmiotem dostawy jest towar z katalogu GTU, to sprzedaż musi być oznaczona odpowiednim symbolem także wówczas, gdy jest dokonywana w modelu łańcuchowym lub refakturowana.

Podstawa prawna

  • art. 99, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1520)

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

©℗

RADOSŁAW KOWALSKI

prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK