Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2020 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 15.06.2020

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - kto i z jakich form pomocy finansowej może skorzystać

Z jakich najważniejszych świadczeń przewidzianych w tarczy antykryzysowej i w tarczy finansowej mogą skorzystać przedsiębiorcy w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS (w tabeli uwzględniono pomoc przewidzianą w tarczach antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0)

Rodzaj firmy/branży

Forma pomocy

Kto udziela

Podstawa prawna

Firma jednoosobowa

Zwolnienie ze 100 składek ZUS - przysługuje płatnikom opłacającym składki ZUS wyłącznie za siebie, po spełnieniu kryterium przychodowego lub dochodowego

ZUS

art. 31zo ust. 2, 2a, 2b ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących koszów prowadzenia działalności gospodarczej

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzd ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Świadczenie postojowe

ZUS

art. 15zq ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzc ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki

Bank kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

art. 31f ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Mikro-przedsiębiorca (mniej niż 10 pracowników)*

Zwolnienie ze 100 składek ZUS - przysługuje płatnikom składek zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób

ZUS

art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jeżeli nastąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy

art. 15g ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nastąpił spadek obrotów gospodarczych

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzb ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących koszów prowadzenia działalności gospodarczej

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzd ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki

Bank kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

art. 31f ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Gwarancje spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego

art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 122 ze zm.)

Tarcza finansowa PFR na pokrycie bieżących kosztów działalności

Polski Fundusz Rozwoju/banki komercyjne**

art. 1-2, art. 12-13 ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.)

Mały przedsiębiorca (od 10 do mniej niż 50 pracowników)*

Zwolnienie z 50 składek ZUS - przysługuje płatnikom składek zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób

ZUS

art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jeżeli nastąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy

art. 15g ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nastąpił spadek obrotów gospodarczych

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzb ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Pożyczka obrotowa na sfinansowanie wynagrodzeń

Agencja Rozwoju Przemysłu/banki komercyjne

art. 1-12 ustawy z 16 kwiet­nia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.)

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki

Bank kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

art. 31f ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Gwarancje spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego

art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 122 ze zm.)

Tarcza finansowa PFR na pokrycie bieżących kosztów działalności

Polski Fundusz Rozwoju/banki komercyjne**

art. 1-2, art. 12-13 ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.)

Średni przedsiębiorca (od 50 do mniej niż 250 pracowników)*

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jeżeli nastąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy

art. 15g ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nastąpił spadek obrotów gospodarczych

Starosta/powiatowy urząd pracy

art. 15zzb ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej

Bank Gospodarstwa Krajowego

art. 15zzzd ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Pożyczka obrotowa na sfinansowanie wynagrodzeń

Agencja Rozwoju Przemysłu

art. 1-12 ustawy z 16 kwiet­nia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.)

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki

Bank kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

art. 31f ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Gwarancje spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego

art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 122 ze zm.)

Tarcza finansowa PFR na pokrycie bieżących kosztów działalności

Polski Fundusz Rozwoju/banki komercyjne**

art. 1-2, art. 12-13 ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.)

Duży przedsiębiorca (250 lub więcej pracowników)

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jeżeli nastąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy

art. 15g ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki

Bank kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

art. 31f ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Tarcza finansowa PFR na pokrycie bieżących kosztów działalności (w przygotowaniu)

Polski Fundusz Rozwoju/banki komercyjne**

art. 1-2, art. 12-13 ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.)

* Zatrudnienie obliczane w średniorocznym ustawowym okresie oraz warunek dotyczący poziomu obrotów lub sumy aktywów bilansu ustalany na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 424).

** Przy ustalaniu prawa do tego rodzaju pomocy mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK