Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 8/2020, data dodania: 17.08.2020

Jak ewidencjonować umorzenie subwencji otrzymanej od Polskiego Funduszu Rozwoju?

Firma otrzymała subwencję od Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z COVID-19. Subwencja ta docelowo ma zostać umorzona. Jak takie umorzenie wykazać w księgach rachunkowych?

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, że w chwili umorzenia części subwencji otrzymanej od PFR w księgach rachunkowych należy odpisać część zobowiązania związanego z tą subwencją na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Ponieważ umorzenie subwencji nastąpi dopiero w 2021 r., uznać należy, iż nie ma ona wpływu na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym firma ją otrzymała.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK