Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 19.05.2020

Jakie skutki podatkowe ma otrzymanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami.

Otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Finansowej.

Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.

Zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej.

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki.

Są one kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Umorzenie pożyczki.

Obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. MF będzie analizowało z PFR możliwość wprowadzenia w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń.

Źródło:

Komunikat MF z 18 maja 2020 r. pt. "Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej" - opubl. na www.mofnet.gov.pl

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK