Biuletyn VAT 6/2019, data dodania: 04.06.2019

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. będzie dostępny, prowadzony przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykaz podmiotów (tzw. biała lista podatników):

  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Dzięki temu podatnicy będą mieli możliwość szybkiej weryfikacji w wykazie swoich kontrahentów. Posługując się tym wykazem, podatnicy będą mogli również sprawdzić numery rachunków bankowych kontrahentów podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Będzie to konieczne w związku ze zmianami w PIT i CIT od 2020 r. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Uzyskanie informacji w rejestrze ma być możliwe na wybrany dzień i do 5 lat poprzedzających rok, w którym dany podmiot był sprawdzany. Wyjątkiem będą dane identyfikacyjne podatnik (nazwa, NIP, REGON) oraz jego status jako podatnika VAT, które będą udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

 

Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK