Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 20.03.2020

Czy dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez dostawcę wiąże się z ryzykiem sankcji

PROBLEM

Podatnik dokonuje płatności za energię elektryczną na wskazany przez zakład energetyczny indywidualny numer rachunku. Po sprawdzeniu rachunku na białej liście pojawił się komunikat "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie". Czy podatnik może dokonywać płatności na wskazany rachunek bez ryzyka sankcji?"

Tak, dokonywanie płatności na wskazany rachunek jest bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem sankcji podatkowych z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza białej listy.

UZASADNIENIE

 

1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej zostały dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza tzw. białej listy (tj. wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT). Sankcje te polegają przede wszystkim na:

 

  1. wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza białej listy (zob. art. 15d ust. 1 pkt 2 updop),
  2. odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT (zob. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Wątpliwości Czytelnika dotyczą wpłat na tzw. wirtualne rachunki bankowe. Mają one swoje niepowtarzalne numery, jednak przelewane na te rachunki kwoty w rzeczywistości wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że - o ile są to rachunki powiązane z rachunkami wskazanymi na białej liście - w przypadkach takich wskazane sankcje nie obowiązują. Tytułem przykładu można wskazać interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD) oraz z 7 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

MF

(...) nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 updop wynagrodzenia należne usługodawcom będącym przedsiębiorcami za świadczone przez nich na rzecz Wnioskodawcy usługi i dostawy towarów, na podstawie zawartych umów o świadczenie usług i dostawę towarów o wartości przekraczającej 15 000 zł, dokonane na techniczny rachunek usługodawcy tzw. rachunek wirtualny, służący do obsługi rachunku rozliczeniowego znajdującego się w dniu zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy każda wpłata na rachunek wirtualny będzie stanowić jednocześnie wpłatę na ten rachunek rozliczeniowy. Jednocześnie zaznacza się, że Wnioskodawca powinien mieć w swoich dokumentach dowody potwierdzające to, że wpłata na konto, o którym mowa w złożonym wniosku (rachunek wirtualny), jest w istocie wpłatą na rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko takie wielokrotnie potwierdził także Minister Finansów w odpowiedziach dla prasy i opublikowanych objaśnieniach do tych przepisów z 20 grudnia 2019 r.

Należy również zauważyć, że po wpisaniu w wyszukiwarce białej listy (jest ona dostępna pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) numeru rachunku wirtualnego przyporządkowanego do rachunku wskazanego na białej liście pojawia się informacja, że "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie" (czemu towarzyszy informacja, że "Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie").

Skoro taka właśnie informacja pojawiła się podczas weryfikacji rachunku, oznacza to, że jest on rachunkiem wirtualnym przyporządkowanym do rachunku wskazanego na białej liście. Prowadzi to do wniosku, że dokonywanie płatności na wskazany rachunek jest bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem sankcji podatkowych z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza białej listy.

Podstawa prawna:

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

  • art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019, poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

  • art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019, poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 285

Tomasz Krywan,

doradca podatkowy, autor licznych publikacji

Czytaj także: "Wykaz podatników VAT - objaśnienia podatkowe MF" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK