Biuletyn VAT 10/2019 [dodatek: Zmiany w Vat], data dodania: 10.10.2019

Zmiany w Vat 2019/2020. Czy rachunek bankowy podatników zwolnionych z VAT powinien się znaleźć na białej liście

PROBLEM

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata powyżej 15 000 zł na rachunek, którego nie będzie na tzw. białej liście podatników VAT, będzie powodowała, że wydatek nie stanowi kosztu podatkowego. A jak to się ma do firm, które nie są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT? Czy te firmy i ich numer rachunku bankowego także powinny być w wykazie MF, żeby koszt uznać za podatkowy?

RADA

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatników zwolnionych z VAT obowiązkowej rejestracji. Dlatego nie ma ich na białej liście. Zapłata na rachunki tych podatników spoza białej listy nie spowoduje jednak sankcji w PIT i CIT w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów.

UZASADNIENIE

W wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, nie ma podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT. W konsekwencji w wykazie tym nie są wykazywane rachunki płatnicze posiadane m.in. przez podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT np. w związku z korzystaniem ze zwolnienia podmiotowego. Płatności na rzecz takich podatników nie spowodują jednak nałożenia sankcji wynikających z dokonywania płatności na rachunek spoza wykazu białej listy podatników. Od 1 stycznia 2020 r. wyłączenie możliwości zaliczania kosztów uzyskania przychodów będzie wynikać z art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop.

Stosownie do nowej treści art. 22p ust. 1 updof (odpowiednio art. 15d updop) podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w takiej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 prawa przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

To oznacza, że obowiązek dokonywania płatności na rachunek z wykazu będzie dotyczył tylko faktur wystawionych przez czynnych podatników VAT. W przypadku faktur wystawionych przez podatników zwolnionych z VAT taki obowiązek nie istnieje. Może to być dowolny rachunek płatniczy, gdy kwota zapłaty przekroczy 15 000 zł.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),

  • art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),

  • art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK