Monitor Księgowego 2/2020, data dodania: 17.01.2020

Nowa matryca stawek VAT - komunikat MF

Nowa matryca stawek VAT polega na wprowadzeniu odmiennego niż dotąd sposobu klasyfikacji towarów i usług - na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla podatników VAT najważniejsze jest to, że wprowadzenie matrycy stawek VAT zostało połączone z możliwością wnioskowania o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oznacza:

 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT,
 • uproszczenie systemu stawek VAT,
 • zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników,
 • wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VATZmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT polega na rezygnacji ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów, oraz
 • aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Uproszczenie systemu stawek VATNowa matryca VAT ma zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dotyczących stawek dzięki:

 • objęciu jedną stawką, w jak największym stopniu, całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%,
 • generalnemu obniżeniu stawek ("równanie w dół") - w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
 • zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane - ale nieliczne - towary.

Przykładowe obniżenie stawek VAT miało miejsce w następujących przypadkach. Już od 1 listopada 2019 r. e-booki (w tym również audiobooki) z 23% do 5%, e-prasa z 23% do 8%.

Od 1 kwietnia 2020 r. obniżenie stawek VAT obejmie:

 • niektóre produkty żywnościowe - owoce tropikalne i cytrusy (z 8% do 5%), niektóre rodzaje pieczywa i ciastek (z 23% i 8% do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna (z 8% do 5%), niektóre przyprawy - musztarda, pieprz mielony (z 23% do 8%),
 • produkty dla niemowląt i dzieci - żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe (z 8% do 5%),
 • niektóre artykuły higieniczne (z 8% do 5%).

Zmiana zakresu systemu ryczałtowego dla rolnikówNowe przepisy przewidują zwiększenie katalogu produktów rolnych i uproszczenie regulacji przez:

 • objęcie definicją produktów rolnych wszystkich (a nie jak dotąd jedynie wybranych) towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż przemysłowy,
 • ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT.

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS)WIS to decyzja administracyjna, która ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewnić im odpowiednią ochronę w tym zakresie.WIS będzie zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT.WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana - w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy - na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej.Z analogicznej ochrony (tj. takiej jak w przypadku interpretacji indywidualnych) będą mogli korzystać posiadacze i inne podmioty posługujące się wiążącą informacją akcyzową (WIA), wydawaną na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

Podatnicy mogą wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - w zakresie towarów,
 • aktualnej (tj. obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) - w zakresie usług

  oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT. Również ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r., będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.  Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

  WIS dla wydawnictw książkowych i prasowych

  Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) - we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) - we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

  Dotyczy to towarów i usług wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).

  Kto wydaje WIS

  WIS wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie zasadniczo nie dłuższym niż 3 miesiące.  Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć jednego towaru albo jednej usługi albo kilku towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy stanowią jedno świadczenie.

  Ile kosztuje WIS

  Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł.

  W przypadku świadczenia składającego się - w ocenie wnioskodawcy - z kilku towarów/usług - opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby tych towarów/usług. Jeśli będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań albo analiz towarów lub usług, które są przedmiotem wniosku, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty tich przeprowadzenia.  W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne.  UWAGA!  Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydawania WIS i interaktywny wniosek o wydanie WIS wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdują się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

  Więcej informacji o zmianach w klasyfikacji stawek VAT i o WIS znajduje się na portalu podatkowym w zakładce matryca stawek VAT.

  Źródło: Komunikat MF z 30 grudnia 2019 r. pt. "Nowa matryca stawek VAT" - www.podatki.gov.pl

  PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 42c ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 2 ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

  • art. 14b-14s ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

  • art. 7 ust. 3-5 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1751

  Ewa Sławińska

  prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

  Czytaj także: Wiążąca informacja stawkowa (WIS) - procedury - dodatek z cyklu "Ściąga księgowego" dostępny na - www.inforlex.pl/ewydania

   

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK