Biuletyn VAT 2/2020, data dodania: 04.02.2020

Od kiedy wydawane WIS gwarantują podatnikom ochronę

PROBLEM

Podatnik złożył wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Czy uzyskana interpretacja będzie chroniła podatnika w stosunku do czynności dokonanych dopiero po 31 marca 2020 r. czy już w stosunku do czynności dokonanych od 1 listopada 2019 r.?

RADA

Uzyskana WIS będzie chroniła podatnika dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 r. W stosunku do czynności dokonanych od 1 listopada 2019 r. WIS chroni podatnika tylko wtedy, gdy dotyczy książek, czasopism, dzienników lub gazet. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje większość przepisów dotyczących tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Jednak mimo że o WIS można wnioskować już od 1 listopada 2019 r., jest to instytucja ściśle związana z przepisami, które będą stosowane od 1 kwietnia 2020 r. Co do zasady bowiem do WIS wydawanych do 31 marca 2020 r. stosuje się większość przepisów, które co prawda weszły w życie 1 listopada 2019 r., lecz będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r. (art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.).

 

W jakim zakresie WIS obowiązuje w okresie przejściowym od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Wyjątek, gdy WIS obowiązuje w okresie przejściowym od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., dotyczy książek, czasopism, dzienników oraz gazet, gdyż w zakresie tym nowe stawki VAT są stosowane już od 1 listopada 2019 r. W konsekwencji w zakresie tym WIS wydawane w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. dotyczą przepisów aktualnie stosowanych.

Uwaga!

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od 1 listopada 2019 r., ale wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r., tj.:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) - we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),

  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) - we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

 

W jakim zakresie WIS obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Jak zostało wskazane, 1 listopada 2019 r. weszła w życie większość (ale nie wszystkie) przepisów dotyczących WIS.

Dopiero 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie art. 42c ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje m.in. związanie organów podatkowych treścią WIS oraz ochronę podmiotów, na których wniosek WIS została wydana. Ponadto art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. stanowi, że WIS wydana przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dokonanych po 31 marca 2020 r., oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

UWAGA!

WIS uzyskana w okresie przejściowym będzie chroniła podatnika dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 r. W stosunku do czynności dokonanych od 1 listopada 2019 r. WIS chronić będzie podatnika tylko, jeżeli dotyczy książek, czasopism, dzienników lub gazet.

Wydane od 1 listopada 2019 r. WIS będą dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.

Podsumowując, w przedstawionej sytuacji uzyskana WIS będzie chroniła podatnika dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 r. W stosunku do czynności dokonanych od 1 listopada 2019 r. WIS chronić będzie podatnika tylko, jeżeli dotyczy książek, czasopism, dzienników lub gazet.

 

Podstawa prawna:

  • art. 42a-42i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106

  • art. 7 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK