Monitor Księgowego 11/2019, data dodania: 18.10.2019

Opłaty za wydanie Wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania WIS stanowi, że opłatę:

1) za wniosek o wydanie Wiążącej informacji stawkowej, oraz

2) za wykonanie wymaganych badań lub analiz

- uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej - Dz.U. z 2019 r. poz. 1945

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK