Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2017, data dodania: 29.03.2017

Prace pomiarowo-kontrolne instalacji elektrycznych - paragraf 427 czy 430?

Pytanie: Czy wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych instalacji elektrycznych to usługa w paragrafie 430, czy trzeba to traktować jako remont w paragrafie 427?

Jak klasyfikować?

Odpowiedź: Same prace pomiarowo-kontrolne w związku z wydawaną ekspertyzą mogą być klasyfikowane w paragrafie 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", ponieważ paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. Gdyby jednak było to związane z oceną stanu technicznego instalacji w związku z remontem, to właściwy byłby paragraf 427 "Zakup usług remontowych", ponieważ paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434), w szczególności m.in. usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych.

Odp. Piotr Wieczorek

specjalista ds. rachunkowości, praktyk kontroli i szkoleniowiec

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK