Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 6/2020, data dodania: 28.05.2020

Czy przesunięcie z powodu koronawirusa płatności rat za samochód wzięty w leasing przed 1 stycznia 2019 r. powoduje konieczność stosowania limitu 150 000 zł

PROBLEM

W prowadzonej działalności wykorzystuję samochód osobowy wzięty w leasing przed 1 stycznia 2019 r. W związku z tym nie obowiązuje mnie limit 150 000 zł. Z powodu koronawirusa firma leasingowa zgodziła się na zmianę harmonogramu spłat rat leasingowych. Wysokość rat nie ulegnie zmianie. Czy to oznacza, że doszło do zmiany umowy leasingu i z tego powodu muszę zacząć stosować limit 150 000 zł?

RADA

Zmiana harmonogramu spłat rat leasingowych nie oznacza zmiany zawartej przez Pana umowy leasingu. W związku z tym do kosztów przy zaliczaniu rat nie musi Pan stosować limitu w kwocie 150 000 zł. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów rat płaconych z tytułu umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów rat leasingowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej wysokości, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu. To oznacza, że od samochodów osobowych, których wartość:

  • nie przekracza 150 000 zł, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych całość rat leasingowych,
  • wartość przekracza 150 000 zł, podatnik może zaliczyć raty leasingowe do kosztów podatkowych tylko do wysokości 150 000 zł.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe ograniczenie ma zastosowanie tylko do części kapitałowej raty leasingowej. Część odsetkowa stanowi w całości koszt uzyskania przychodu. Wprowadzając te ograniczenia, ustawodawca zdecydował, że nie mają one zastosowania do samochodów wziętych w leasing przed 1 stycznia 2019 r. (zob. art. 8 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r.). Dzięki temu mógł Pan zaliczać do kosztów raty od samochodu osobowego wziętego w leasing w pełnej wysokości. Jednocześnie w art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej z 23 października 2018 r. zastrzeżono, że w przypadku zmiany umowy leasingu po 31 grudnia 2018 r. podatnik ma obowiązek zacząć stosować nowe regulacje. Nie wyjaśniono przy tym, co należy rozumieć przez zmianę umowy leasingu. Stąd zapewne wynika Pana wątpliwość, czy zmianę harmonogramu spłat spowodowaną pandemią koronawirusa należy traktować jako zmianę umowy leasingu. Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Z pisma MF opublikowanego w "Dzienniku Gazeta Prawna" z 13 maja 2020 r. (nr 92/2020) wynika, że w przypadku gdy z powodu pandemii koronawirusa firma leasingowa zgodziła się na odsunięcie w czasie płatności rat leasingowych bez zmiany ich wysokości, nie dochodzi do zmiany umowy leasingu skutkującej koniecznością stosowania do takiej umowy regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Podsumowując, w związku z zawarciem przez Pana aneksu do umowy leasingu, w którym firma leasingowa z powodu pandemii koronawirusa zgodziła się na odsunięcie w czasie płatności rat leasingowych, nie musi Pan przy rozliczaniu rat leasingowych w kosztach stosować limitu w wysokości 150 000 zł.

Podstawa prawna:

· art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875

· art. 8 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 2159

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK