Biuletyn VAT 4/2020, data dodania: 08.04.2020

Tarcza antykryzysowa do poprawki

W dniach 7-8 kwietnia w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy który ma poprawić tzw. tarczę antykryzysową. Zmiany polegając na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Ma zostać zwiększona dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców oraz zakres przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS. Przewidziano też pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Projekt przewiduje natomiast bardzo ograniczone zmiany w podatkach.

 

Projekt przewiduje m.in.:

1. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

2. rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób

3. ponowną wypłatę świadczenia postojowego

4. zmianę w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK "Pierwszy biznes-wsparcie w starcie", w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu

5. wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii)

6. przedłużenie terminów sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.

7. możliwość utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej przez podatników którzy poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych

8. Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

9. Wydłużenie terminów na realizację obowiązków związanych z pojazdami, tj.:

  • zachowanie ważności w okresie do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął;
  • zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.;
  • zawieszenie na okres zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz przedłużeniu ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla maszynistów i pracowników kolejowych zatrudnionych

    na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

10.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK