Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2019, data dodania: 27.08.2019

Czy w świadectwie pracy trzeba podać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi objętemu redukcją etatów

PROBLEM

Zwalnialiśmy grupowo pracowników. Czy każdemu z nich w świadectwie pracy trzeba podać szczegółowe przyczyny zwolnienia? W naszym przypadku była to redukcja etatów.

RADA

Nie ma takiej potrzeby. W świadectwie pracy trzeba podać jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy. W przypadku zwolnienia pracownika z powodu redukcji etatów będzie to wypowiedzenie umowy o pracę. Ponadto, jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi lub zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, należy wskazać ustawę, która reguluje ten tryb zwolnień. Dlatego w świadectwie pracy zamieszcza się dodatkowo informację, że zwolnienie następuje albo na podstawie art. 1, albo art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Podawanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w świadectwie pracy jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna:

art. 97 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495

art. 1, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969

Ewa Preis,

radca prawny

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK