Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2019, data dodania: 22.07.2019

Nowy wzór świadectwa pracy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmodyfikował pomocniczy wzór świadectwa pracy, dostosowując go do obowiązującego od 4 maja 2019 r. brzmienia art. 221 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca nie może pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz od pracowników danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawca nie może również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy. W związku z tym we wzorze świadectwa pracy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pominięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika.

W przypadku gdy pracodawca w okresie od 4 maja 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydał świadectwo pracy zawierające informację o imionach rodziców pracownika:

  • pracownik,
  • osoba przez niego upoważniona,
  • małżonek lub
  • inna uprawniona osoba w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS

mają możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa pracy, w którym nie będzie informacji o imionach rodziców pracownika.

Ponadto w części wzoru Sposób wypełniania świadectwa pracy doprecyzowano objaśnienie wypełniania ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK