Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2019, data dodania: 17.05.2019

Zmiany we wzorze świadectwa pracy w zakresie danych pracowników

Od 4 maja 2019 r. w treści świadectwa pracy nie można podawać imion rodziców pracownika. Takich danych nie można bowiem obecnie wymagać od pracownika. Resort pracy przygotował projekt nowego wzoru świadectwa pracy, dostosowanego do zmienionych wymagań.

W wyniku zmiany przepisów Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r. z katalogu danych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika, usunięto imiona rodziców. Zatem obecnie pracodawca nie może pozyskiwać tych danych od zatrudnianych osób.

Świadectwo pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego zgodnie z Kodeksem pracy. Pracodawca nie może podawać w nim danych, do których uzyskania nie jest uprawniony. Nie może więc podawać od 4 maja 2019 r. w ust. 1 świadectwa pracy imion rodziców.

W związku z tą zmianą przepisów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Zmiana dotyczy wzoru świadectwa pracy. W treści tego dokumentu nie będzie rubryki, w której można zamieścić imiona rodziców pracownika. W dniu oddania bieżącego numeru MPPiU do druku nowelizacja tego rozporządzenia była na etapie konsultacji. Projekt zakłada, że zmienione rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia. Jednak należy uznać, że imion rodziców nie można podawać również w świadectwach pracy wydawanych od 4 maja 2019 r. (data wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych) do dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Podstawa prawna:

art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730

projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy - w dniu publikacji niniejszego artykułu projekt był w konsultacjach

 

Marek Skałkowski

specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK