Biuletyn Głównego Księgowego 9/2018, data dodania: 19.09.2018

Czy inwentaryzacja może zostać rozpoczęta przed końcem roku?

Czy możemy już teraz rozpocząć inwentaryzację?

Jeśli rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to ustawa o rachunkowości pozwala na rozpoczęcie inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku, pod warunkiem że zostanie ona zakończona do 15 stycznia następnego roku. Oznacza to, że inwentaryzację niektórych składników można rozpocząć już 1 października. Trzeba przy tym pamiętać, że aktywa pieniężne, papiery wartościowe, produkty w toku, materiały, towary i produkty gotowe, które są dopisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia, można inwentaryzować dopiero na 31 grudnia.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK