Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2019, data dodania: 20.05.2019

Zmiany dostosowujące przepisy prawa pracy do RODO

Sejm uchwalił ustawę dostosowującą polskie przepisy prawne do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym m.in.:

  • znowelizowano przepisy Kodeksu pracy, w tym dotyczące niezbędnych do pozyskania przez pracodawcę kategorii danych osobowych w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu.
  • uregulowano kwestię przetwarzania danych wrażliwych, umożliwiając pobieranie danych biometrycznych od pracownika w sytuacjach, gdy podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.
  • wyłączono możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz doprecyzowano przepisy dotyczące instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.
  • wprowadzono zmiany do ustawy o systemie oświaty - na nauczycieli oraz innych pracowników oświaty wykonujących czynności związane z przetwarzaniem tzw. danych wrażliwych nałożono obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które powzięli w związku z wykonywaniem pracy lub pełnieniem funkcji.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK