Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2019, data dodania: 21.12.2018

Zmiany w Kodeksie pracy z zakresu bhp

Sejm znowelizował niektóre ustawy regulujące prawo podatkowe i gospodarcze w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. Dotyczą one również przepisów Kodeksu pracy, w którym zostały zmienione regulacje odnoszące się do zagadnień bhp w zakładzie pracy.

Nowe przepisy:

  • umożliwiają pełnienie zadań służby bhp pracodawcy zatrudniającemu do 50 pracowników (dotychczas limit ten wynosił 20 pracowników) i zakwalifikowanemu do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • ograniczają obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK