Personel i Zarządzanie 11/2016, data dodania: 26.10.2016

Szczęśliwy jak Polak w pracy!

Polacy słyną z marudzenia i narzekania. Jednak wbrew obiegowym opiniom nasze rzekome narodowe malkontenctwo nie przekłada się na pracę. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez niezależny instytut Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services aż 75% aktywnych zawodowo Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. Jedynie co 10 jest niezadowolony i zwykle są to osoby wypalone zawodowo, nielubiące swojej pracy i nieczujące satysfakcji z tego, czym się zajmują.

Najczęściej wymieniane czynniki motywujące do efektywnej pracy:

● pieniądze (67% badanych)

● atmosfera w miejscu pracy (66%)

● towarzystwo współpracowników (61%)

● dobre warunki pracy (61%)

● ciekawe zadania (60%)

● bycie docenianym przez przełożonych (59%)

● umożliwienie przez firmę zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem (59%)

89% pracowników jest zaangażowanych, poświęcając cały lub większość czasu pracy na realizację zawodowych obowiązków

Świadczenia zwiększające zaangażowanie pracowników

Pokolenie Y

● kupony, bony, karty podarunkowe na zakupy (45%)

● dofinansowanie sportu i wydarzeń kulturalnych (42%)

● prywatna opieka medyczna (40%)

Pokolenie Z

● prywatna opieka medyczna (68%)

● dofinansowanie sportu i wydarzeń kulturalnych (61%)

● elastyczny czas pracy (48%)

● kupony, bony i karty podarunkowe na zakupy (48%)

Pokolenie X

● kupony, bony i karty podarunkowe na zakupy (48%)

● prywatna opieka medyczna (37%)

● ubezpieczenie na życie (36%)

75% aktywnych zawodowo Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy.

Najwięcej zadowolonych jest wśród osób z pokolenia X (70%) oraz pokolenia Y (76%), mniej zadowoleni są pracownicy pokolenia Z (64%).

RÓŻNORODNOŚĆ POKOLEŃ I OCZEKIWAŃ

Obecnie firmy zatrudniają kilka pokoleń pracowników. Generacje X, Y, a nawet Z, tak bardzo odmienne, mają nie tylko różne wymagania czy aspiracje, ale przede wszystkim potrzeby. Chociaż szukają innych bodźców do pracy, łączy ich wspólna chęć samodzielnego decydowania i dokonywania wyboru. Nie chcą już biernie korzystać z dostępnych ofert, a wręcz przeciwnie chcą mieć wpływ także na wybór czynników motywujących i angażujących do pracy. Nie ma więc jednego sposobu na zmotywowanie (uszczęśliwienie) wszystkich zatrudnionych.

KOMENTARZE

- Pracownik, który lubi swoją pracę, to prawdziwy skarb dla firmy. Pracuje efektywniej i wydajniej, chętnie podejmuje się nowych wyzwań i mniej stresuje. Dobrze mówi o swojej firmie i nie zamierza zmieniać pracy. Jednak budowanie takiego zadowolenia to jedno z wyzwań dla pracodawców. Szczególnie, że obecnie w jednej firmie obok siebie pracują ludzie z różnych generacji. Dlatego jednakowe motywowanie wszystkich nie sprawdza się. Polenie Z, Y, X i osoby 50 + mają różne wymagania, oczekiwania, aspiracje i potrzeby. Skonstruowanie atrakcyjnego pakietu dodatków pozapłacowych jest więc kluczowym zadaniem działów HR. Różnorodność pokoleń wymusza zmianę w podejściu do oferowania świadczeń. Skłania do "uwolnienia siły motywacji", czyli zaoferowania samodzielnego wyboru świadczeń pozapłacowych, z których pracownicy jak z kolorowych klocków będą mogli budować własne, odpowiadające ich zindywidualizowanym oczekiwaniom konstrukcje motywacyjne. Takie możliwości dają specjalne platformy online, które dając wybór zatrudnionym, jednocześnie uwalniają działy HR od żmudnego budowania programów i eksperymentowania z doborem skutecznych motywatorów.

Magdalena Słomczewska-Klimiuk

kierownik Kategorii Motywacja Pracowników,
Sodexo Benefits and Rewards Rervices

Wyniki badania podkreślają obszary, w których pracodawcy muszą w największym stopniu zadziałać, aby zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników. Każde kolejne pokolenie wchodzące na rynek pracy wymaga od pracodawców nie tylko większej elastyczności czy zmian w kulturze organizacyjnej firm, ale przede wszystkim rozumienia ich oczekiwań. Kluczowe może być uzyskanie wiedzy o tym, co motywuje daną grupę pokoleniową. Warto podkreślić, że szczególnie w przypadku pokolenia milenialsów, które za niespełna 10 lat stanowić będzie siłę napędową gospodarki, na znaczeniu zyskują obecnie pozafinansowe aspekty pracy. Milenialsi cenią dobrą atmosferę w pracy, lubią otrzymywać pochwały, są zainteresowani gromadzeniem ciekawych doświadczeń zawodowych, ale chcą mieć też czas na życie prywatne. Stawiają również na wolny wybór, dlatego na pierwszym miejscu wśród świadczeń zwiększających ich zaangażowanie znalazły się kupony, bony, karty podarunkowe na zakupy, które pozwalają na samodzielny wybór świadczeń, a dopiero na kolejnych dofinansowanie sportu i wydarzeń kulturalnych czy prywata opieka medyczna.

Michał Węgrzynowski

senior consultant w instytucie badawczym Kantar Millward Brown

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK