Rachunkowość Budżetowa 15-16/2017, data dodania: 21.07.2017

Dane dłużników fiskusa w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.

Informacje o długach mają wpisywać naczelnicy urzędów skarbowych i reprezentanci gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Wpisanie długu wynikającego z decyzji lub wyroku będzie mogło nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Zanim dojdzie do umieszczenia danych w rejestrze, dłużnik powinien otrzymać ostrzeżenie o "zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze". Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, to po 30 dniach jego dane zostaną wprowadzone do rejestru.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK