Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2017, data dodania: 24.10.2017

Komisja inwentaryzacyjna a zespół spisowy

Czy komisja inwentaryzacyjna może być jednocześnie zespołem spisowym?

https://forum.infor.pl/topic/439575-inwentaryzacja-srodkow-trwalych/

Komisja inwentaryzacyjna jest to ciało kolegialne liczące od kilku do kilkunastu osób. Jest powoływana w drodze zarządzenia kierownika jednostki, w celu przeprowadzenia spisu z natury. W zależności od potrzeb jednostki ze składu komisji inwentaryzacyjnej mogą być wyłaniane mniejsze jednostki - zespoły spisowe. Ich zadaniem jest wyłącznie przeprowadzenie spisu z natury na przydzielonych im polach spisowych i udokumentowanie ich wyników w arkuszach spisu z natury. Natomiast do komisji inwentaryzacyjnej należy także przygotowanie spisu z natury oraz ustalenie przyczyn powstania różnic i postawienie wniosków w sprawie sposobu ich likwidacji. Wyłonienie zespołów spisowych zaleca się w dużych jednostkach organizacyjnych, mających dużą ilość zróżnicowanych składników rzeczowego majątku trwałego i obrotowego lub w takich, gdzie składniki te są rozproszone na dużym terenie. Pozwala to na szybkie i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, ponieważ spis z natury poszczególnych kategorii aktywów można dzięki temu prowadzić w tym samym czasie w kilku miejscach jednocześnie. W niewielkich jednostkach organizacyjnych może nie być potrzeby ani możliwości (ze względu na zbyt małą obsadę kadrową) powoływania zespołów spisowych. W takich sytuacjach wszystkie czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, udokumentowaniem i rozliczeniem wyników spisu z natury należą do komisji inwentaryzacyjnej. Rozwiązanie przyjęte w tym zakresie w jednostce powinno być wskazane w jej polityce rachunkowości (w instrukcji inwentaryzacyjnej).

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK